pyramid, pyramids, ancient

Skala der Ausbildung: Rechtrichten

In het vervolg van de blogserie over het skala der ausbildung komt deze week begrip 5 aan bod: Rechtrichten

Waar sommigen rechtrichten bijna als 1 discipline zien, is rechtrichten ‘maar’ een onderdeel van het hele rijden. Rechtrichten is wel een belangrijk onderdeel, maar zo zijn de 5 andere begrippen net zo belangrijk om tot de volledige ‘durchlassigkeit’ te komen.

Wat is nu exact het rechtrichten van het paard?

Het rechtrichten van het paard is het voor het oog recht maken van het paard. Als je hier goed over na denkt kun je je voorstellen dat het daadwerkelijk recht maken nooit mogelijk is. Het paard volledig recht maken en houden in de wervelkolom tijdens alle gangen en beweging is niet te doen. Je streeft er wel naar om het paard dus zo recht mogelijk te maken in het lichaam en de verschillen ook in bespiering te minimaliseren.

In de dressuur of rijkunst bestaan er verschillende opvattingen over hoe een paard rechtgericht zou moeten worden. In de Franse rijkunst wordt er gestreefd naar altijd recht. Zowel op de rechte lijn als in de wending wordt het paard recht gesteld. De redenering hierbij is dat er een betere inwerking van de hulpen mogelijk is en daarmee een grotere beweeglijkheid. Het is hierdoor makkelijker om sneller te wenden en makkelijker om van de ene wending naar de andere wending te draaien. Dit geldt voor zijwaartse gangen, omdat men het paard dan niet hoeft te buigen en hierdoor tijd & moeite wordt bespaard.

In de Duitse rijkunst wordt er juist meer aandacht besteed aan de buiging en wordt er meer gereden met buiging op zowel de rechte als gebogen lijn. De redenering hierbij is dat er een grotere buigzaamheid in het paard komt door de voortdurende gymnastische oefeningen van alle spieren en daardoor soepelere en ruimere gangen ontstaan.

Doordat deze 2 rijkunsten nogal van elkaar verschillen is er bepaald voor wedstrijden dat het paard op de rechte lijn recht gesteld moet zijn en in de wendingen met een gebogen lijn. De afdrukken van de achtervoeten moeten in het spoor lopen van de afdrukken van de voorvoeten. Het paard moet ‘sporen’. Je hebt dit vast ook wel eens op je protecol zien staan.

Een paard loopt van nature wat scheef, ook wel de natuurlijke scheefheid genoemd. Bij het rechtrichten van het paard is het daarom van belang om op rechte lijnen er steeds op te letten dat deze recht is en blijft. Doordat de heupen van het paard breder zijn dan de schouders zal het paard er sneller voor kiezen om de achterhand iets naar binnen te zetten bij het rijden over de hoefslag. Ook heeft de bakomheining een bepaalde aantrekkingskracht en zal het hierdoor geneigd zijn om zo dicht als mogelijk bij de wand te komen.

Dit wetende is het verstandig bij het rechtrichten van het paard er voor te kiezen om de schouders voor de achterhand te plaatsen door bv. schoudervoor of schouderbinnenwaarts te rijden. Ook kan het helpen om over de binnenhoefslag te rijden zodat het recht maken van het paard makkelijker wordt en deze niet te laten ‘hangen’ aan de wand.

Wanneer het paard rechter wordt in het lichaam zal deze beter het gewicht over 4 benen kunnen verdelen. Hierdoor is het paard in staat om zijn gewicht te verzamelen. Meer hierover in het volgende blog over verzameling.

www.ewtraininginstructie.nl ~ Barneveld, Gelderland
Let op: Mijn blogs zijn geschreven vanuit mijn visie en ervaringen. Ben jij het ergens niet mee eens? Heb jij hier een andere mening over? Dat mag, stuur mij gewoon even een pb ;).